PAK / LEADER

( Peipsi-Alutaguse Koostöökoda Leader grupp)

  1. 2010 Kommunikatsiooni ja järgimisseadmete soetamine
  2. 2011 Märgiheitemasinate ja lisatarvikute soetamine
  3. 2012 Märgiheitemasinate soetamine
  4. 2016 100 meetri kuulitiiru laskeraja kaasajastamine

   Projekti „100 meetri kuulitiiru laskeraja kaasajastamine“ käigus soetasime uue 54 meetrit pika märgiliikumise raja ( raudtee) ja elektroonika (juhtkilp ja –pult), mille abil toimub märgi juhtimine distantsilt. Uus investeering hoiab ära märgi liikumise tehnilised tõrked, mis tagab laskekatsete ja võistluste sujuvama läbiviimise.

460_1469_158_koik_noutavad_logod