PAK / LEADER

( Peipsi-Alutaguse Koostöökoda Leader grupp)

  1. 2010 Kommunikatsiooni ja järgimisseadmete soetamine
  2. 2011 Märgiheitemasinate ja lisatarvikute soetamine
  3. 2012 Märgiheitemasinate soetamine
  4. 2016 100 meetri kuulitiiru laskeraja kaasajastamine

  • Projekti „100 meetri kuulitiiru laskeraja kaasajastamine“ käigus soetasime uue 54 meetrit pika märgiliikumise raja ( raudtee) ja elektroonika (juhtkilp ja –pult), mille abil toimub märgi juhtimine distantsilt. Uus investeering hoiab ära märgi liikumise tehnilised tõrked, mis tagab laskekatsete ja võistluste sujuvama läbiviimise.
  5. 2017 “Rajakaamerad”

  • MTÜ Reino Jahilasketiiru jahimehed soetasid Leader programmi toel 2017. aastal kümme uut rajakaamerat. Kaamerate vahendusel toimub söödakohtadel ulukite seire ja üleüldine metsas toimuval silma peal hoidmine. Distantsseire hoiab kokku jahimehe ajalist ja rahalist ressurssi, sest pilte on võimalik koheselt näha arvutis või mobiiltelefonis kohapeale minemata.
  6. 2019 “Kuulilasketiirude inventari kaasajastamine”

  • MTÜ Reino Jahilasketiir soetas projekti raames kuulilasketiirudesse kaugloetavad elektroonilised märklehed, mis võimaldavad tõsta jahilaskespordi tulemlikkust ja võistluste läbiviimise kvaliteeti.

460_1469_158_koik_noutavad_logod